Athena

AthenaU ponudi je jedan od najpotpunijih asortimana semeringa vilica, čija kvaliteta zadovoljava ili čak premašuje kvalitetu prve ugradnje. Svoju kvalitetu Athena je dokazala diljem svijeta i uživa povjerenje korisnika.

Više informacija potražite na www.athenaparts.com

AthenaSemerinzi320

Trgoauto I d.o.o. upisan dana 24.studenog 1994.g. u reg. ulošku broj 1-25273-00 Trgovačkog suda u Rijeci - SS Pazin. Temeljni kapital 20.000,00kn. Osnivač i član uprave Damir Matijašić. PDV 30124656405 | MBS 040096607. Adresa Umag, J.Rakovca 12.